• ​​​​​​​​​​​​​​Projekt „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu
   przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów
   oraz otoczenia" jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
   Edukacja Rozwój, oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i
   współpraca ponadnarodowa, działanie 4.1 Innowacje społeczne.

   ​​​​​​​

   Nasza szkoła realizuje projekt „Dostępna Szkoła - innowacyjne
   rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z
   uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia".

   Od stycznia 2022 r. do końca sierpnia 2023 r. szkoła przejdzie przemianę
   w placówkę przystosowaną do pracy z osobami z niepełnosprawnościami. 
   W ramach projektu zaplanowano zarówno inwestycje 
   w infrastrukturę szkolną jak i dodatkowe zajęcia oraz szkolenia dla kadry,
   rodziców, a także warsztaty dla uczniów.

   W ramach realizacji projektu wyremontowano posadzki na korytarzach,
   klatkę schodową wraz z poręczami, wymieniono drzwi wewnętrzne.
   Gruntownemu remontowi poddano dwie sale lekcyjne oraz gabinety specjalistyczne. 
   Jedna łazienka zostanie kompleksowo wyremontowana za kwotę ponad 100 tys. zł.

   Szkoła zostanie doposażona w nowy sprzęt elektroniczny, pomoce dydaktyczne
   (w tym: programy i książki specjalistyczne, karty pracy, gry dydaktyczne i terapeutyczne,
   huśtawki i worki sako), nowe zabawki oraz meble w szerokim zakresie. 
   Od września 2022 r. do czerwca 2023 r. w szkole ma dyżury psycholog. 
   Placówka zmieni się również na zewnątrz: przebudowie zostanie poddana pochylnia przy wejściu głównym, oznaczone będą miejsca postojowe dla ONZ, dojdą nowe ławki przed szkołą.

   Wartość dotacji to ponad 300 tys. zł