• Profil szkoły

    •  

      

      Nasze władze

      

     Dyrektor szkoły: mgr  Jarosław Breza

      
     Zastępca dyrektora: mgr Marzena Kisielewska

      

       Motto naszej szkoły

     "Nowoczesna edukacja źródłem wszechstronnego rozwoju"

     Wszechstronny rozwój ucznia na miarę XXI wieku najważniejszym celem szkoły

      

     Chcemy poprzez swoje działania :

     • uczynić  szkołę centrum życia środowiskowego,
     • doskonalić system kształcenia, wychowania, opieki i profilaktyki społecznej dla dzieci i młodzieży,
     • dostosować programy nauczania do standardów europejskich,
     • wdrażać programy rozwijające umiejętności  społeczne  i różnorodne zdolności, a także programy dla uczniów wybitnie uzdolnionych,
     • upowszechniać naukę języków obcych, czemu mogłoby służyć planowane rozszerzanie  kontaktów z bratnimi szkołami w krajach Europy Zachodniej.

      

      Oferta szkoły

     Imprezy, wydarzenia

     Program uroczystości i imprez szkolnych jest bardzo bogaty. W związku z kalendarzem uroczystości i ścieżek przedmiotowych realizowane są m.in. apele z okazji rocznic państwowych - Święto Niepodległości, jak również szkolnych - „Biała Sobota", Dni Otwarte Szkoły, „Dzień Ziemi", „Sprzątanie Świata", "Dzień Bezpiecznego Internetu", "Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych" EKO - zbiórka, "Dzień Dziecka", "Dni Sportu" i wiele innych.

      

     Zajęcia pozalekcyjne

     Ciekawa oferta kółek zainteresowań sprzyja rozwijaniu zdolności - koła językowe, plastyczne, fotograficzne, teatralne, sportowe. Oprócz zajęć przedmiotowych dzieci uczestniczą w ciekawych wycieczkach edukacyjnych oraz prelekcjach i pokazach dydaktycznych: „Spotkanie z Astronomią", „Żywe lekcje przyrody", „Energia, Niebo, Słońce", „Spotkanie z podróżą", wycieczki do centrów edukacji, muzeów, kina.

     Organizowane są zajęcia z ciekawymi ludźmi: podróżnikami, wykładowcami uczelni wyższych, policjantami, strażnikami miejskimi, grupami wystawiającymi pokazy rycerskie.

     Szkoła organizuje zajęcia na lodowisku miejskim, zajęcia na profesjonalnej hali sportowej "Sokolnia", zajęcia na "Orliku", a także na basenie miejskim.

     Uzdolnieni wokalnie i tanecznie mogą rozwijać zdolności w Zespole Pieśni i Tańca "Młoda Kościerzyna", chórze szkolnym oraz teatrze szkolnym.  

     W szkole działa też prężnie 8 Drużyna Harcerska "Powsinogi" .

     W szkole odbywają się szkolenia i egzaminy na kartę rowerową i motorowerową.

      

     Zespół Pieśni i Tańca Młoda Kościerzyna

     Zespół Pieśni i Tańca "Młoda Kościerzyna" powstał w 1971 roku. Do dzisiaj przewinęło się przez sale ćwiczeń już kilka pokoleń zapalonych tancerzy. Grupa założona przez panią Zytę Paszylk i pana Jerzego Brzoskowskiego rozsławiała region i kulturę regionu nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami, prezentując od wielu lat na festiwalowych scenach swoje taneczne umiejętności. Składający się z blisko 50 osób zespół zawitał między innymi do Niemiec, Szwecji czy Węgier.W czerwcu 2013 roku zespół uczestniczył w festiwalu  "Taniec łączy narody", który odbywał się w niemieckim mieście Bensheim koło Frankfurtu. Na festiwalu spotkało się  dwa tysiące dzieci i młodzieży z całej Europy.

      

     Pracownie komputerowe

     Szkoła posiada nowocześnie wyposażone sale lekcyjne w tym multimedialne oraz pracownie komputerowe.  Dodatkowo posiadamy bibliotekę, w której również można skorzystać z Internetowego Centrum Multimedialnego.

     W bibliotece szkolnej można skorzystać z takich czasopism popularnonaukowych jak:

     1. "Młody Technik",
     2. "Świat Nauki",
     3. "Wiedza i Życie"
     4. "Nauka bez tajemnic",
     5. "Wychowawca",
     6. "Nauczycielka I - III"      
     7. Dostępne są także bogate  zbiory programów multimedialnych: 
     • ​​książki Wojciecha Cejrowskiego z płytami DVD "Boso przez świat",
     • plansze interaktywne do biologi, historii, matematyki, chemii, j. polskiego
     • płyty CD do nauki j. kaszubskiego
     • inne

      

     Dla szczególnie zdolnych

     W szkole stosowane są również różne formy i metody wspomagania uczniów  szczególnie uzdolnionych np. indywidualizacja nauczania, przygotowanie do konkursów, udział uczniów z zajęciach pozalekcyjnych i kołach zainteresowań. Szkoła współpracuje również różnymi instytucjami i organizacjami na rzecz udzielania pomocy uczniom zdolnym w ich rozwoju: Klubem Sportowym REMUS, KDK, LOP, Wojewódzkim Parkiem Krajobrazowym, PCM w Garczynie, Instytutem Badań Edukacyjnych MEN.

      

     Projekty realizowane w naszej szkole

     Projekty, to atrakcyjna metoda nauki. Dają one wiele możliwości uczniom i nauczycielom, uatrakcyjniają lekcje, sprawiają, że nauka nie jest monotonna i nudna.

      Projekty realizowane przez szkołę dostępne są pod linkiem TUTAJ

      Efekty pracy uczniów w ramach przedsięwzięć edukacyjnych można śledzić również w zakładce „Aktualności i wydarzenia"

      

     Wymiana międzynarodowa

     Budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz pozytywnych relacji pomiędzy przedstawicielami odmiennych kultur i narodów to zadanie, które realizowane jest w szkole poprzez współpracę międzynarodową.

      

     Przyjazny klimat szkoły

     ZSP nr 3 jest szkołą oferującą naukę na wysokim poziomie, zapewniając bezpieczeństwo i możliwość rozwoju każdemu uczniowi. Każdy z uczniów jest przez nas traktowany indywidualnie, dbamy o to, aby czuł się u nas dobrze i jak najwięcej zyskiwał na nauce w naszej szkole.

      

     Oferta dla uczniów z trudnościami

     Nauczyciele poszczególnych przedmiotów prowadzą bezpłatne zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce.


     Języki obce

     W dobie unijnej integracji trudno też nie docenić możliwości nauki dwóch języków obcych w szkole podstawowej .

     Język niemiecki

     Język angielski

     Prowadzone są również zajęcia z języka kaszubskiego. 

      

     Organizacje w szkole

     Szkoła współpracuje z różnymi instytucjami i organizacjami na rzecz udzielania pomocy uczniom uzdolnionym w ich rozwoju: Klubem sportowym "Remus", KDK, LOP, Wojewódzkim Parkiem Krajobrazowym, PCM w Garczynie, Instytutem Badań Edukacyjnych MEN.

      

     Młodzieżowa Rada Miasta

     Młodzieżowe rady tworzone są przez grupę młodych ludzi, którzy zostali wybrani przez swoich rówieśników w demokratycznych wyborach organizowanych najczęściej w szkołach. Pełnią rolę reprezentacji młodzieży na danym terenie i mają na celu uwrażliwianie władz samorządowych na potrzeby młodych mieszkańców oraz wyrażanie opinii o działaniach organów samorządu terytorialnego w zakresie dotyczącym młodzieży. Nasza szkoła również posiada takich przedstawicieli.

      

     Wycieczki

     Każdego roku w szkole organizowane są wycieczki. Dzieci z klas I-III zwiedzają najbliższą okolicę, są to wyjazdy jednodniowe. Uczniowie klas IV-VI wyjeżdżają na wycieczki kilkudniowe. Dużym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy do kina i teatru. Wychowawcy klas wspólnie z rodzicami organizują też wycieczki rowerowe i ogniska.

      

     Wizja absolwenta
      

     Nasz absolwent to:

     •  przedsiębiorczy człowiek, aktywnie uczestniczący w życiu społecznym i dobrze funkcjonujący w gospodarce,
     • światły, młody  obywatel szanujący dorobek kulturalny regionu, przygotowany do podejmowania różnych ról w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym.