• Informacje główne

    • rok szkolny 2023/2024

      

     Psycholog Anna Pińczyńska

      

     godziny pracy:
     wtorek 9.00 - 14.45
     czwartek 8.00 - 12.45
     piątek 10.00 - 13.30

     Kontakt poprzez: 
     e-dziennik
     e-mail: a.pinczynska@zsp3.eu
     telefon: 516 235 477

      


     rok szkolny 2022/2023

      

     Dofinansowano z Projektu „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu
     przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów
     oraz otoczenia" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
     Edukacja Rozwój, oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i
     współpraca ponadnarodowa, działanie 4.1 Innowacje społeczne.

      

     PSYCHOLOG HANNA SEMKŁO

     godziny pracy - środa w godz. 8.oo - 13.oo 

     W tym czasie rodzice, nauczyciele i uczniowe (za pisemną zgodą rodzica) mogą korzystać z indywidualnych konsultacji, zajęć i warsztatów grupowych, obserwacji psychologicznych.