• Działalność Rady Rodziców

    • Zachęcamy do wpłat na Radę Rodziców funkcjonującą
     w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Kościerzynie. 


     Opłatę można wnieść u wychowawcy klasy/grupy, bądź na konto:

     56 8328 0007 3001 0011 2396 0001

      

     Skład Rady Rodziców:

     Marika Lass - Przewodnicząca
     Katarzyna Przybyła - Zastępca
     Hanna Put - Skarbnik
     Patrycja Szulist - Sekretarz

      

     Składki Rady Rodziców przeznaczane są m.in. na:

     1. Zakup urządzenia do waty cukrowej.
     2. Zakup szafek szkolnych.
     3. Zakupy związane z organizacją corocznego Festynu Rodzinnego.
     4. Dofinansowanie cotygodniowych wyjazdów na basen.
     5. Zakup nagród książkowych dla uczniów.