• Kółka zainteresowań

    • Kółka zainteresowań działające w roku szkolnym 2023/2024

      

      

      

      

     Taniec kaszubski - "Młoda Kościerzyna"

     Spotkania zespołu: w poniedziałki i czwartki, godz. 16.00-16.45

      

     Do zespołu należą chłopcy i dziewczynki w wieku od 4 do 16 lat. Próby odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne, najpierw młodsza grupa później starsza. Zespół ćwiczy na sali gimnastycznej. Uczniowie są podzieleni na grupy wiekowe oraz na grupy zaawansowania w tańcu. Podczas zajęć uczymy się tańców i piosenek kaszubskich,rozwijamy poczucie rytmu,oswajamy ze stresem podczas występów,uczymy się współpracować w grupie,poznajemy nowe miejsca w czasie wyjazdów.

     Główne cele zespołu to stwarzanie możliwości ruchowych dzieciom i młodzieży ZSP nr 3 w Kościerzynie, wprowadzanie nowych utworów muzycznych, nauka  nowych kroków  i figur tanecznych, wyrabianie pięknej sylwetki w czasie tańca, ćwiczenia i zabawy przy muzyce, integracja, zacieśnianie więzi emocjonalnych, doskonalenie współpracy w zespole, występy podczas uroczystości szkolnych, miejskich, powiatowych, ogólnopolskich.

     Wszystkich chętnych uczniów serdecznie zapraszamy.

      

     Wokalne - chór szkolny

      

     Spotkania chóru szkolnego: w środy, godz. 14.25-15.10

      

     Szkoła to instytucja dająca młodemu człowiekowi wszechstronny rozwój osobowy.W realizacji  tego zadania wielką rolę odgrywają zajęcia artystyczne,które stwarzają uczniowi warunki do odkrywania wrażliwości,do miłego i radosnego spędzania czasu wolnego w towarzystwie rówieśników.
     Rodzajem takich zajęć jest chór, który działa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Kościerzynie. Chór w pięknych strojach czynnie uczestniczy we wszystkich uroczystościach i akademiach szkolnych.

     Główne cele muzycznych zajęć pozalekcyjnych to rozwijanie zainteresowań muzycznych, kształtowanie kultury muzycznej, rozbudzanie potrzeb kulturalnych uczniów, przygotowanie do publicznych występów.

      

      Fotograficzne

     Spotkania kólka fotograficznego: w poniedziałki, godz. 15.15-16.00, we wtorki, godz. 14.25-15.10

     Kółko fotograficzne skupia fanów fotografowania. Uczestnicy uczą się prawidłowego trzymania aparatu fotograficznego i kadrowania ujęć. Zdjęcia wykonane cyfrowo są poddawane obróbce w komputerze. Uczniowie poznają również fotografię tradycyjną: wywołują naświetlone filmy i robią odbitki w chemicznym procesie ciemniowym.

      

      

     Plastyczne

     Spotkania kółka: w środy, godz. 14.25-15.10 (grupa młodsza), w soboty (po wcześniejszym ustaleniu; grupa starsza)