• Innowacje

    • Innowacje pedagogiczne 2022/2023

     1. Innowacja ortograficzna z wykorzystaniem ogólnopolskiego programu Insta.Ling -  "Ortografia łatwa jest, więc się szybko za nią bierz"

     Imię i nazwisko osoby wprowadzającej w placówce innowację: Justyna Derdowska

     Adresaci innowacji: klasy 4

     Czas realizacji: II półrocze 2022/2023

     Rodzaj innowacji: innowacja pedagogiczna programowo - metodyczna

      

     2. Innowacja czytelnicza "Książka mnie inspiruje"

     Imię i nazwisko osoby wprowadzającej w placówce innowację: 

     Monika Jankowska
     Magdalena Lipska
     Romina Pinker

     Agnieszka Zabrocka

     Adresaci innowacji: klasy 1-4

     Czas realizacji: 01.10.2022 - 31.05.2023

     Rodzaj innowacji: organizacyjno - metodyczna

      

      

     3. Innowacyjny program nauczania matematyki w kl. 8 „Zdasz to!”

     Autor: Joanna Pobłocka

     Innowacyjny program nauczania matematyki pt. „Zdasz to!” polega na realizacji podstawy programowej, poprzez rozwiązywanie zadań typu egzaminacyjnego oraz zadań egzaminacyjnych z ubiegłych lat.

     Uczniowie w trakcie lekcji będą korzystali z repetytorium przygotowującego do egzaminu ósmoklasisty wydawnictwa GWO. Tematy będą realizowane zgodnie z rozkładem GWO. Uczniowie będą rozwiązywali zadania zamknięte (różnych typów), zadania otwarte oraz zadania egzaminacyjne z lat wcześniejszych.

      

      


     Innowacje pedagogiczne 2020/2021

     Nazwa innowacji: 
     Słowo o porach roku. Innowacja pedagogiczna w oparciu
     o metodę globalnego czytania Glenna Domana
     - p. Agnieszka Zabrocka

     Imię i nazwisko autora innowacji: mgr Karolina Pol

     Imię i nazwisko osoby wprowadzającej w placówce innowację: Agnieszka Zabrocka

     Adresaci innowacji: Grupa dzieci z klasy I a

     Czas realizacji: wrzesień 2020 - czerwiec 2021

     Rodzaj innowacji: innowacja pedagogiczna programowo - metodyczna

     Cel główny:

     Nauka czytania przy pomocy Metody globalnego czytania Glenna Domana oraz wprowadzenie słownictwa dotyczącego pór roku, a także integracja kształcenia polonistycznego z edukacją przyrodniczą.

     Cele szczegółowe:

     • nauka czytanie metodą Glenna Domana;
     • włączenie do programu nauczania Metody globalnego czytania Glenna Domana w zakresie słownictwa związanego z tematyką pór roku;
     • wprowadzenie słownictwa dotyczącego pór roku;
     • rozbudzanie wyobraźni dziecka poprzez tworzenie skojarzeń z następującymi po sobie porami roku;
     • wprowadzenie nazw zjawisk atmosferycznych, gatunków ptaków, grzybów oraz roślin i zwierząt;
     • integracja bloków kształcenia;
     • zajęcia systematycznie prowadzone metodą Domana;
     • stworzenie przestrzeni do tego, aby każde dziecko uczyło się czytać we własnym tempie.

      


      

     Innowacyjny program uczenia się pt. "Myślografia - myślenie wizualne" - p. Joanna Pobłocka

      

     Matematyka z GeoGebrą - p. Joanna Pobłocka

     Lubimy matematykę - gramy w gry matematyczne - p. Joanna Pobłocka

     Szkolna telewizja 3TV - p. Piotr Marcholewski

     Make it fun - innowacyjna metoda nauki języka angielskiego - p. Katarzyna Kostuch